17 lipca 2024

Malowanie proszkowe krok po kroku

Na czym polega malowanie proszkowe?

Metoda malowania proszkowego znana jest już od kilkudziesięciu lat. W dużym skrócie lakierowanie proszkowe polega na równomiernym pokryciu malowanego elementu specjalną farbą w postaci proszku. Do nałożenia farby proszkowej na powierzchnię metalu zastosować można dwie metody:

• Natrysk elektrostatyczny – w przypadku tej metody malowania proszkowego cząsteczki farby naładowane są ujemnie, natomiast malowana powierzchnia posiada ładunek dodatni. Pomiędzy rozpyloną farbą a malowaną powierzchnią wytwarza się pole elektrostatyczne, dzięki któremu cząsteczki farby są przyciągane do malowanego elementu. Warto wspomnieć, że metoda ta może być mało wydajna w przypadku elementów o bardzo skomplikowanych kształtach.

• Natrysk elektrokinetyczny – czyli tak zwana metoda tribo opiera się w całości na działaniu energii kinetycznej. W przypadku tej metody nie powstaje pole elektrostatyczne, a za dodatnie naładowanie cząstek farby odpowiedzialne jest tarcie. Efekt lakierowania proszkowego tą metodą jest w dużej mierze uzależniony od odpowiednio przygotowanej komory lakierniczej.

Malowanie proszkowe krok po kroku

Samo nałożenie farby proszkowej na malowany element to tylko część całego procesu. Poniżej przygotowaliśmy dla Was krótki opis tego, jak wygląda malowanie proszkowe krok po kroku:

1. Przygotowanie powierzchni – to od tego etapu zależy w dużej mierze efekt końcowy malowania proszkowego. Nawet bardzo dobrej jakości farba proszkowa nie będzie w stanie stworzyć trwałej powłoki, jeśli malowany materiał nie zostanie wcześniej odpowiednio oczyszczony. Kluczowe jest usunięcie z malowanego elementu wszelkich zabrudzeń i nierówności. Zaczyna się zwykle od dokładnego mycia, dalsze metody obróbki zależą od materiału. Najczęściej stosuje się piaskowanie, odtłuszczanie czy odpylanie.
2. Właściwe malowanie proszkowe – czyli rozprowadzenie farby proszkowej na malowanej powierzchni za pomocą jednej z dwóch metod opisanych powyżej. Proces ten odbywa się w specjalnie przygotowanej profesjonalnej kabinie lakierniczej.
3. Finalnym etapem malowania proszkowego jest utwardzenie i polimeryzacja farby proszkowej. Etap ten odbywa się w specjalnych piecach do malowania proszkowego w temperaturze do nawet 200 stopni Celsjusza. Drobinki farby ulegają stopieniu i łączą się w jednolitą spójną i trwałą powłokę.

Copyright © All rights reserved.