Druki szkolne; dzienniki szkolne, świadectwa szkolne, protokoły, arkusze ocen, rejestry, listy, księgi, legitymacje, indeksy, zaświadczenia, dyplomy, tok nauki, organizacja szkoły i inne dokumenty

Druki dla SZKÓŁ w całym kraju! Dzienniki, protokoły, księgi, rejestry, legitymacje, świadectwa szkolne, organizacja i inne

Druki SZKOLNE dla szkół

ARKUSZE OCEN (szkoły podstawowej, gimnazjum, LO, technikum, szkoły zawodowej, szkoły specjalnej)
DZIENNIKI (szkolne dzienniki lekcyjne dla klas I-III i IV-VI oraz ponadpodstawowych, dziennik zajęć przedszkola, dziennik zajęć szkoły zaocznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, dzienniki specjalistyczne- dziennik zajęć wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, grupy, dziennik pedagoga, dziennik zajęć korekcyjno-wyrównawczych)
KSIĘGI (księga uczniów, księga ewidencji dzieci)
REJESTRY (rejestr wydanych dyplomów i świadectw, rejestr wydanych zaświadczeń,
PROTOKOŁY (protokoły egzaminu)
LISTY (lista klasowa)
KARTY (karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, karta rowerowa, karta wycieczki, karta badania lekarskiego)
ORGANIZACJA SZKOŁY (organizacja szkoły podstawowej, organizacja gimnazjum, organizacja liceum)
TOK nauki,
BIBLIOTEKA (dziennik biblioteki, rejestr ubytków, karta czytelnika, karta książki)
ŻYWIENIE (dziennik żywieniowy, karty żywienia)
HIGIENA szkolna
LEGITYMACJE, Indeksy, Dyplomy,
Zaświadczenia, druki rozrachunkowe,
ŚWIADECTWA szkolne, Arkusze ocen,

0 Komentarze

Zostaw komentarz