Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020.

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii, geografii, biologii, chemii i fizyki realizowanych w zakresie podstawowym, dlatego też uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Uczniowie liceum ogólnokształcącym będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka).

Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał jeden przedmiot – filozofię, plastykę lub muzykę, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

Wraz z nową podstawą programową poznaliśmy nową listę lektur, czyli wiemy co uczniowie liceów i techników powinni (będą musieli) przeczytać. “Sen nocy letniej” Williama Szekspira, może pozostać snem, czytanie utworu nie jest konieczne, a “Fortepian Szopena” Cypriana Kamila Norwida tylko w zakresie rozszerzonym.

0 Komentarze

Zostaw komentarz