Wiosną 2019 roku obecni uczniowie klas siódmych po raz pierwszy będą zdawać nowy egzamin, którego przykładowe arkusze właśnie opublikowała CKE. Do egzaminu muszą przystąpić wszyscy, gdyż będzie to warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie można go nie zdać, nie jest określona minimalna liczba punktów, jednak jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. A co warto dodać wówczas spotkają się w szkołach ponadpodstawowych dwa roczniki, czyli uczniowie, którzy skończą gimnazjum i ci po ośmioletniej szkole podstawowej.

Uczniowie w latach 2019-2021 będą zdawali egzamin pisemny z trzech przedmiotów:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego, którego uczyli się na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Wszystkie egzaminy będą miały formę pisemną.

Od roku 2022 dojdzie jeszcze czwarty przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przystąpią w kwietniu i będą go pisać przez kolejne trzy dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego – 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki – 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru – każdy po 90 minut

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz