Druki MEDYCZNE Historie choroby, skierowania, druki szpitalne i druki do przychodni, druki specjalistyczne i inne druki medyczne,
Druki MEDYCZNE dla szpitali, Druki medyczne dla lekarzy, druki medyczne dla praktyk lekarskich, druki medyczne dla przychodni. Oto dokumentacja medyczna w kategorii druki medyczne:

Druki medyczne: Druki dla pracowni analitycznych i laboratoriów (wynik badania OB, badania biochemiczne, badanie moczu, cukier-krzywa-profil, morfologia krwi, książka pracowni analitycznej, układ krzepnięcia, badania mikrobiologiczne, jonogram, analiza, druki obrotu krwią),
Druki medyczne: Poradnie dla dzieci (karta zdrowia dziecka, karta szczepień, wezwanie do szczepienia, karta uodpornienia, książeczka zdrowia dziecka),
Druki medyczne: Druki dla pracowni specjalistycznych (EKG),
Druki medyczne: Higiena szkolna (bilanse, karta badania profilaktycznego, orzeczenia, karta zdrowia ucznia, lista klasowa, zaświadczenie lekarskie),
Druki medyczne: Poradnie ginekologiczne dla kobiet (karta ciąży, karta przebiegu ciąży),
Druki medyczne: Opieka zdrowotna otwarta POZ- druki do przychodni (historia choroby, wkładki, skierowanie na badania diagnostyczne, skierowanie do specjalisty, skierowanie do laboratorium, deklaracja wyboru lekarza, deklaracja wyboru pielęgniarki, deklaracja wyboru położnej, rejestr przyjmowanych pacjentów, opieka środowiskowa: karta odwiedzin pielęgniarki w środowisku, skierowanie na RTG, zlecenie na zabiegi, poradnia specjalistyczna, karta porady, książka pracy terenowej pielęgniarki, książka gabinetu zabiegowego, dziennik położnej, książka główna przychodni, koperty)
Druki medyczne: Poradnie okulistyczne (recepty na okulary, zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze optyki okularowej OPT, kugel-perimeter),
Poradnie RTG,
Poradnie stomatologiczne (karta choroby),
Poradnie dermatologiczne (badanie w kierunku kiły i HIV)
Poradnie odwykowe i PZP,
Poradnie przeciwgruźlicze,
Poradnie laryngologiczne (audiogram),
DRUKI DLA SZPITALI (dokumentacja oddziałowa, zamówienia, historie chorób, magazyn odzieży, karta obserwacji, karta zleceń, wyniki badań, zestawienia, leczenie-przebieg, spis bielizny wydanej do pralni, rozkład pracy dla pielęgniarek, karta gorączkowa, historia rozwoju noworodka, karta informacyjna, potwierdzenie odbioru rzeczy chorego, karta statystyczna, indywidualna karta zleceń lekarskich, karta znieczulenia premedykacyjna, karta obserwacyjna porodu, ankieta anestezjologiczna, rozkład operacji, wywiad epidemiologiczny, dokumentacja procesu pielęgnowania, skierowanie do szpitala, księga raportów lekarskich, księga raportów pielęgniarskich, książka przyjęć chorych i odmów, księga główna chorych szpitala, księga główna oddziału, książka dokonanych operacji),
Fizykoterapia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, karta zabiegów, zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne ORT POM),
Inspekcja sanitarna (zawiadomienie o chorobie zakaźnej, karta badania sanitarnego, karta badan do celów sanepid, zaświadczenia),
Zaświadczenia (różne- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zaświadczenie dla sądu, zaświadczenie o stanie zdrowia dla ZUS, zaświadczenie o niepełnosprawności),
Lecznictwo zakładowe (zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o zdolności wykonywania pracy, zaświadczenie o rodzaju przeciwwskazań), medycyna pracy (karta badania profilaktycznego)
Pogotowie ratunkowe (zlecenie wyjazdu, zlecenie na przewiezienie chorego, dziennik pracy pogotowia ratunkowego),
Onkologia,
Chirurgia jednego dnia (karta kwalifikacji, karta informacyjna, historia choroby),
Leki (receptariusz, zamówienie na leki i inne druki obrotu lekami),
Książki, rejestry, dzienniki (dla szpitali i POZ),
Inne, różne druki medyczne dla lekarzy,

0 Komentarze

Zostaw komentarz